600-372-841

mwasyl1981@gmail.com

REGON 389187540

NIP 739-297-77-03

11-001 Dywity

Różnowo 323

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Michał Wasilewski

Kontakt

Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Informacja o RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ KONTAKTOWY

SCHEMAT PROCEDOWANIA WIĘKSZOŚCI PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

 

 

 

 

DROGI W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Zatwierdza: Prezydent Miasta

Opiniuje: Miejski Zarząd Dróg, KMP

DROGI POWIATOWE LUB GMINNE

Zatwierdza: Starostwo Powiatowe

Opiniuje: PSD lub Gmina, KPP

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zatwierdza: Urząd Marszałkowski

Opiniuje: Oddział lub Rejon ZDW, KWP

WYMAGANIA FORMALNE DLA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU W POSZCZEGÓLNYCH URZĘDACH

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

 

Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu w Olsztynie

 

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie

 

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

 

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

 

Komenda Miejska Policji w Olsztynie

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU POWINIEN ZAWIERAĆ

 

1) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;  dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;

3) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

4) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

5) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

6) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

7) nazwisko i podpis projektanta.

 

Organ zarządzający ruchem albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzną, w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, może dopuścić wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

1) opis techniczny zawierający charakterystykę robót;

2) powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót lub czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

DROGI KRAJOWE

Zatwierdza: GDDKiA Oddział

Opiniuje: GDDKiA Rejon, KWP

Audyty BRD

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Tymczasowe sygnalizacje wahadłowe

Tymczasowa sygnalizacja świetlna

Sygnalizacje świetlne

Projekt sygnalizacji świetlnej

Czasowe organizacje ruchu

Tymczasowa organizacja świetlna

Stałe organizacje ruchu

Projekt organizacji ruchu

Oferta projektowa

Terminowość

 

Wycena projektu w ciągu tego samego dnia.

Czas wykonania projektu organizacji ruchu zwykle nie przekracza tygodnia od momentu jego zlecenia, natomiast na ostateczny termin zatwierdzenia wpływa ilość Zarządców Ruchu i Dróg.

Technologie

 

Realizacja projektów organizacji ruchu w wersji elektronicznej w formacie .dwg przy użyciu oprogramowania BricsCAD + GA Znaki oraz wydruki na własnym ploterze do formatu A1.

Zakres działania

 

Projektowanie organizacji ruchu na planach sytuacyjnych lub w formie uproszczonych schematów wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami. Zakres działania na terenie całego kraju.

O mnie

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI

RUCHU DROGOWEGO

+48 600-372-841

mwasyl1981@gmail.com

+48 600372841

Profesjonalizm

 

Wykształcenie wyższe budowlane o specjalności budowa i eksploatacji autostrad.

Prawie 15 letnie doświadczenie zdobyte w Wydziałach BRD na drogach miejskich i krajowych.

Certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydany przez Ministra Transportu.

Formalności

Ciekawostki